Kennis

Kennisontwikkeling

Er wordt veel aandacht besteed aan kennisontwikkeling  en -borging van de adviseurs en van de opdrachtgevers.
Zij dragen zelf daarin een grote verantwoordelijkheid door één of meer aandachtsgebieden te selecteren waarin men zich wil ontwikkelen.
Vervolgens wordt een (onderzoeks-)doelstelling geformuleerd en middelen gealloceerd voor het actief verwerven van kennis.

Anthonio Projecten & Advies heeft onderzoek verricht naar e-procurement,
ontwikkeling en exploitatie van e-Business-systemen, Distribution Resource Planning (DRP I en II) en IT-systemen die de Supply Chain Management-werkwijze ondersteunen.
DRP wordt veelal beschouwd als een onderdeel van ERP.

Kennisuitwisseling

Anthonio Projecten & Advies begeleidt afstuderende studenten en promovendi en stimuleert kennisuitwisseling tussen deze onderzoekers, de adviseurs en de medewerkers van de opdrachtgevers.
Uitwisseling van kennis tussen relaties van Anthonio Projecten & Advies faciliteren en initiëren wij in onze ‘ronde tafel’ bijeenkomsten, waarbij gebruikers en experts aanwezig zijn.