Publicaties

In de periode dat Anthonio Projecten & Advies nog opereerde onder de naam Anthonio/Nederlof & Partners is door ons meegewerkt aan een aantal publicaties.
Enkele van deze publicaties zijn nog steeds (o.a. bij ons) verkrijgbaar of via de boekhandel.
De twee voornaamste publicaties zijn:

Functionaliteit van e-procurement softwarepakketten

Door ons is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) onderzoek verricht naar e-procurement.
Dit onderzoek heeft e-procurement systemen naar functionaliteit ingedeeld, gerubriceerd en gerangschikt.
Het onderzoek heeft de functionaliteit van acht e-procurement systemen voor de operationele- en tactische inkoopfuncties in kaart gebracht.
Uit het onderzoek is een ‘checklist’ voort gekomen waarmee functionaliteit van e-procurement systemen gerelateerd wordt aan inkoopcategorieën en inkoopstappen.
Hiermee verschaft een organisatie zich een helder beeld van de actuele e-procurement mogelijkheden.

In een presentatie in pdf-formaat (450kb) worden de bevindingen van dit onderzoek in hoofdlijnen uiteengezet.

Het boek is voor € 25,00 (exclusief verzendkosten) te verkrijgen door het per e-mail te bestellen.


E-business en beheer van ICT-voorzieningen

Beheer van e-Business-faciliteiten speelt bij praktisch alle organisaties.

Bekend is de communicatie op een intranet, een extranet en/of op internet.

Veel organisaties worden dan ook geconfronteerd met het feit, dat zij hun intranet of extranet moeten beheren of een standpunt moeten innemen over de beveiliging bij aansluiting van hun afdelingen op het internet.

In e-Business onderscheidt men drie componenten, te weten content,context en techniek.

e-Business eist expliciete antwoorden op vragen als:

  • Wie gaat er bij ons over het bijhouden van de informatie op de site?
  • Hoe doen we onze e-Businessmarketing?
  • Hoe gaan we om met e-Business en de logistiek van de bestelde goederen?
  • Wie behandelt de per e-mail binnengekomen post?
  • Hoe meet je de prestaties van de e-Businesstoepassing?
  • Wie beheert de functionaliteit van onze e-Businessapplicaties?
  • Wie maakt ze en waar zorgt men voor de beschikbaarheid van 24 uur per dag en het in productie houden ervan?

Dit boekje geeft antwoord op een aantal van deze vragen.
Het gaat specifiek in op beheer van e-Businessapplicaties en infrastructuren.
Het geeft aan, hoe men het beheer moet organiseren en hoe men omgaat met kosten, risico en beveiliging van e-Businessoplossingen.

Vanuit Anthonio Projecten & Advies is intensief geparticipeerd in projectgroepen van ECP.nl, met name in het EZ-programma Kwint (Kwetsbaarheid Internet). Deze ervaringen zijn mede elementen die hebben bijgedragen aan deze uitgave.

Het boek is voor € 12,50 (exclusief verzendkosten) te verkrijgen door het per e-mail te bestellen.

Verwante uitgaven zijn te vinden op www.ict-management.com